På denne siden har jeg prøvd å kombinere teoretisk og praktisk kunnskap innen treningslære, fysiologi og anatomi, slik at den enkelte kan finne den informasjon han søker.

Min bakgrunn er 8 års høyere utdanning som i stor grad har omfattet fysiologi, anatomi, kjemi, matematikk, biomekanikk, treningslære mm. Innholdet er derfor preget av en vitenskaplig tilnærming. I tillegg har jeg jobbet med idrettsutøvere på alle nivå både i forbindelse med testing på laboratorie, ute i felten, som trener samt vært rimelig aktiv selv, slik at jeg har tilegnet meg praktisk erfaring.

Jeg har vært nysgjerrig på hva slags trening som fungerer og vært forvirret over alle de teorier som råder. Det viktigste jeg har lært er at det ikke finnes noen eksakt fasit, men treningslæren og fysiologien går stort sett hånd i hånd. Så vil individuelle og genetiske faktorer modifisere effekten. Jeg har også lært å være ydmyk, lydhør og kritisk.

På denne siden vil du finne både teori og forslag til praktiske øvelser. Struktur og innhold blir kontinuerlig bearbeidet.

Under humanbiologi vil du finne teori omkring sentrale områder innen anatomi og fysiologi. Innholdet er først og fremst rettet mot forhold av betydning for trening.

I Anvendt idrettsfysiologi blir det gitt mer detaljert forklaring på fysiologiske forhold av betydning for trening og treningseffekt. Forstår du dette så vil du også forstå hensikten med de ulike metodene som brukes ved trening mot ulike formål.

Under Treningslære er utgangspunktet mer konkrete fakta opp mot treningsmetoder. Altså konkrete treningstips uten forklaring hvorfor man foretar disse valgene.

Under Øvelsesbank har jeg lagt forslag til ulike treningsprogram, men dette har vist seg å bli det mest krevende området. Idrettsskader er et tema som tar for seg hvordan disse oppstår og hva man kan gjøre som forebyggende tiltak.

I Ernæring kommer det en bit om fordøyelse, litt om energiomsetningen og konkrete retningslinjer i forhold til mat før, under og etter trening. Min bakgrunn er som nevnt viteskaplig slik at dette stoffet bærer preg av dette. Under Helse prøver jeg å ta opp vanlige lidelser knyttet til livsstil og helse, som er mest rettet mot de som kun ønsker å holde seg i form.

Til slutt har jeg Lenker som er kildehenvisninger til internettsider, bøker og informasjonskanaler som jeg mener er bra og som kanskje har litt mer faglig og vitenskaplig tyngde enn det visse andre kilder har.

Tilbakemeldinger - kritikk, tips og ros - mottas med takk til skvinen@hotmail.com