I denne delen finner du enkel treningslære som teoretisk tar for seg de mekanismene man gjerne benytter seg av i treningsplanleggingen