Idrettskader

Idrettsskader er per definisjon:"skader som oppstår i idretten og som medfører fravær fra trening i idrett og konkurranser" (Gjerseth mfl, 1994). Imidlertid er ikke dette noen fullgod definisjon siden de samme skadene kan oppstå i andre sammenhenger også utenfor idrettsarenaen.

Vi deler skadene i akutte- og belastningsskader. De akutte skadene oppstår plutselig og skyldes at belastningen har vært større enn den utsatte strukturen har tålt. Eksempler på slike skader kan være overtråkk, avriving av menisk/ korsbånd, lårhøne, strekkskader, beinbrudd (fraktur) eller en kroppsdel ut av ledd (luksasjon). Det er med andre ord noe som skjer plutselig og tidspunktet for skadeøyeblikket kan være lett å fastslå.

Belastningsskader oppstår over tid og skyldes gjentatte små traumer som hver for seg ikke er skadelige. Når man utsettes for belastningene mange nok ganger så oppstår skade siden det er summen som gjør utslaget. Skadeøyeblikket kan være vanskeligere å fastslå selv om man plutselig kan få smerter.
For å illustrere dette gjennom et eksempel så kan man brekke ei jernstang ved å bøye denne tusen ganger før den plutselig brekker.
Vanlige belastningsskader er beinhinne-/senebetennelse som kan oppstå dersom man løper på hardt eller uvant underlag, har dårlige sko eller at sener og leddbånd utsettes for større belastning enn de tåler uten å få nok hvile mellom øktene. I tillegg har vi musesyken, tennisalbue, studentalbue som er overbelastninger i andre deler av kroppen. Det går også an å få slitasjebrudd i rygg og fot dersom man belaster disse feil over tid. Dårlig/feil teknikk, liten variasjon i treningsmetoder, for hurtig økning av belastning og uvant underlag kan ofte være bakenforliggende mekanismer.

Videre deler man skadene i bløtdelsskader som kan ramme alt det myke i kroppen vår, som muskler, sener og leddbånd. Her prater vi ofte om direkte skader som støtskader (når vi får et direkte traume) eller indirekte skader som strekkskader hvor skaden oppstår et annet sted enn der kraften rammer kroppen. Foruten bløtdelene så kan også andre strukturer som knokler og ledd skades.