Humanbiologi

Temaet humanbiologi omfatter basal anatomi / fysiologi og tar for seg kroppens oppbygging og funksjon. Det er ikke nødvendig med dyptgående kunnskaper innen humanbiologi for å forstå treningslæren, men det gjør det lettere å forstå hva som skjer i kroppen under fysisk aktivitet og hvordan man best kan påvirke kroppen til å utvikle seg i ønsket retning.

I disse kapitlene vil det bli gitt en overfladisk gjennomgang av sentrale emner innenfor fysiologien som er sentralt for treningslæren. Stoffet egner seg for dem som ønsker litt dypere forståelse av treningslæren og som vil lære mer om hvordan kroppen fungerer. Under temaet ”Anvendt Idrettsfysiologi” vil du finne enda mer detaljert og spesifikke sammenhenger mellom fysiologi og treningslære.