Forebygging av idrettskader

Det er lettere og mer meningsfylt å forebygge skader enn å trene seg opp etter skade. De akutte skadene kan være vanskelige å gardere seg mot. Man kan være uheldig i en takling eller et fall og brekke et bein eller skade seg på en annen måte. Men innen enkelte idretter kan man benytte seg av beskyttelsesutstyr (hjelm, tannbeskyttere, leggbeskyttere, knebeskyttere, drakt osv) som reduserer faren for skade eller begrenser den. I tillegg kan man bruke tape for å hjelpe til med støtten i utsatte ledd. Men tape kan gi falsk trygghet og forhindre styrkeøkning dersom man ikke trener styrke samtidig.

Det å ha solid grunntrening er svært sentralt. Dersom man tåler mye trening så tåler man ofte den påkjenning som treningene innebærer. Smertene etter taklinger i for eksempel fotball er gjerne større i begynnelsen av sesongen enn midtveis når kroppen din har blitt vant med å få bank. Det at man er godt trent og har muskler gjør også at ledd og utsatte områder tåler en trøkk. Styrketrening vil være gunstig i denne sammenheng. Tilsvarende kan man til en viss grad gardere seg mot belastningsskader ved å legge stor vekt på gradvis progresjon ved at man gradvis øker treningsbelastningen slik at kroppen får bygget seg opp over tid til å tåle påkjenning.

Variasjon er helt sentralt der man belaster muskelgruppene på ulike måter gjennom å veksle på underlag, er nøye på valg av skotøy, legger vekt på restitusjon og at man hviler i perioder hvor man er sliten.

Restitusjon blir tatt opp som et eget tema og er av stor betydning for å unngå belastningsskader og for å oppnå maksimal effekt av treningen. I sykdomsperioder eller når immunforsvaret er redusert vil man generelt være mer skadeutsatt.