Anvendt idrettsfysiologi

I anvendt idrettsfysiologi bygges det bro mellom humanbiologien og treningslæren. Stoffet egner seg for de som ønsker grundigere innføring i hvilke mekanismer og faktorer som påvirkes av trening. Her vil det bli tatt opp hvordan ulik trening påvirker ulike deler av kroppen og referere til vitenskaplige arbeider som er gjort. Temaene er ganske detaljerte og krever en viss basalkunnskap innenfor fysiologi/anatomi for å få god forståelse. Det er viktig å påpeke at forskningen på en del av disse områdene er ufullstendig slik at man også den dag i dag ikke har full oversikt over hvilke mekanismer som gjelder.